Styrelse

Ordförande
Margaretha Fernqvist
070-682 22 27

Vice ordförande
Tom Nyström
070-467 37 09

Sekreterare
Kjell Bergström
072-318 96 24

Vice sekreterare
Katarina Törnvall

Kassör
Inger Krarup
072 589 20 45

Vice kassör
Åke Andreasson
070-732 03 45

Arkivarie
Madeleine Ferm

Medlemsregistrator
Åke Andreasson
070-732 03 45

Kommunikatör
Malin Öh
070-203 42 49

Eva Lindström, nyval

Webbredaktör