Styrelse

Ordförande
Margaretha Fernqvist
070-682 22 27

Vice ordförande
Tom Nyström
070-467 37 09

Sekreterare
Kjell Bergström
072-318 96 24

Vice sekreterare
Katarina Törnvall

Kassör
Björn Blomkvist

Arkivarie
Jenny Leonardz

Medlemsregistrator
Birgitta Wallin
070-7722690

Kommunikatör
Malin Öh
070-203 42 49

Ledamot
Eva Lindström och Kristina Hjelm

Webbredaktör
Katarina Törnvall