Styrelse

Ordförande
Margaretha Fernqvist
070-682 22 27

Sekreterare
Kjell Bergström
072-318 96 24

Kassör
Inger Krarup
070-790 01 49

Vice kassör
Åke Andreasson
070-732 03 45

Medlemsansvarig

Tom Nyström
070-467 37 09

Åke Andreasson
070-732 03 45

Margaretha Grundberg
073-923 82 57

Kerstin Junker
073-974 57 37

Peter Asshoff
070-772 10 24

Malin Öh
070-203 42 49

Publicerat i