Konstnärsstipendium 2018

Alvina Jakobsson
Konstnär

Till Gustavsbergs konstförening!

Jag är oerhört glad över att ha blivit tilldelad årets Konstnärsstipendium. Tack till alla er som varit del i att jag nu är stipendiat. Det är en verkligt välbehövlig uppmuntran och jag kan lova er att den kom helt rätt i tiden.

Jag arbetar sedan två år tillbaka som heltidsverksam konstnär och det är framförallt genom keramisk skulptur som jag formulerar mitt arbete. Att bygga större helheter av små delar gör att jag efterhand oftast hittar min berättelse och den kraftfullhet jag vill åt. Jag ser mig själv som en samlare. Ständigt letandes efter texturer som kan omvandlas till keramik, staplas och fogas samman. Skräpiga marker som upplagställen och industritomter är återkommande platser för mig att samla material. Jag lyfter med mig vad helst jag hittar, i ett försök att svepas med. Ofta börjar allt i ett enda litet stycke. Något som tilltalar mig i flera lager. Jag ser att det som drabbar mig beror av var jag är i livet. Men ofta skulle det kunna sammanfattas i hur enskilda händelser kan prägla dig resten av ditt liv. Hur intryck formar, fysiskt och psykiskt. Hur plats, tid och människor runt dig blir identitetsskapande. Jag hamnar osökt i teman som berör minnen, möten och spår i oss. Kort sagt; vad är din omgivning och vem blir du genom den? Lerans förmåga att verka lätt och hetsig när den i själva verket är tung och lugn arbetar jag ofta med i min gestaltning. Det är inte sällan som mina skulpturer tas för att vara gjorda i textil. När den typen av förvirring uppstår, flyter materialiteten fritt, vilket jag tror öppnar upp för större associationsmöjligheter i betraktandet. Svårplacerat och motstridigt är min ständiga strävan. 

Och tyvärr lyckades denna strävan om svårplacerad även drabba mig idag och därför kunde jag tyvärr inte medverka under lunchen och denna stipendieutdelning. Jag är just nu i Skåne och jobbar med ett nytt projekt som jag hoppas kunna ställ ut framöver. Jag låter meddela när min nästa utställning blir av och då är samtliga hjärtligt välkomna!

Alvina Jakobsson 
Konstnär 

Alvina Jakobsson
Dandelion, lera 2018
Dandelion, lera 2018
Känslokropp, lera 2017
Flätverk, lera 2017
Abnormitet, lera 2016
Organ, lera 2017

Undress, kalelinstallation 2017

<<<<< Tillbaka