Våren 2018

Februari 2018 Inga Söderqvist: BlommorMars
Inga Söderqvist: Katt

 

1
Konstauktion på årsmötet den 11 mars
De här fina målningarna av Värmdö-konstnären Inga Söderqvist kan du bjuda på vid auktionen på konstföreningens årsmöte den 10 mars.

Publicerat i