Gustavsbergs Konsthall

Jordkrets


Jordkrets pågår till 10 januari 2021

Den 1 oktober öppnar Jordkrets, en utställning om livet, döden och vår plats på jorden. Medverkar gör konstnärerna Dominika Kemilä och Maya Strandberg, samt Lina Sofia Lundin som visar ett platsspecifikt verk utomhus, längst in i Farstaviken.

Öppningsdagen börjar kl. 10-12 med samtal med de deltagande konstnärerna på Gustavsbergs Konsthall. Utställningen invigs kl 14 samma dag och är en del av programmet för Stockholm Craft Week, 1-4 oktober.

Jordkrets formar sig kring frågor om vår förankring i den fysiska världen, i livet och i döden. Vad betyder jorden för vår tillhörighet – eller rotlöshet? Kan den erbjuda trygghet och vara en länk till det som fanns före oss, det uråldriga och arkaiska? Om ”jord” i utställningens titel är alla dessa frågor, är ”krets” tiden, rörelsen, upprepningen, oändligheten.

Utställningen kartlägger ett gränsland mellan inre och yttre landskap. Mellan centrum och periferi. Verken bär spår av det fysiska görandet som föregår formen. Utställningsrummet är en terräng att kliva in i och bli en del av, som vittnar om ordlösa erfarenheter, minnen och drömmar.

De tre deltagande konstnärerna Dominika Kemilä, Maya Strandberg och Lina Sofia Lundin förhåller sig alla med stor känslighet och lyhördhet till materialen, i ett samspel där slumpen och egna personliga erfarenheter får styra berättelsen.

Dominika Kemiläs skulpturer är byggda av trä och sönderslitna kläder täckta med färg, jord, aska eller kol. Hon använder kroppen som redskap för att bearbeta och bygga upp materialen. Kläderna kastar Dominika Kemilä ned i gropar. Hon sparkar och stampar på dem i våldsamma och samtidigt omsorgsfulla handlingar som sätter kroppen och materialen i dialog med en utvald plats och dess historia. Med rötter i Vitahavskarelen, Ingermanland, Polen och Belarus undersöker Dominika Kemilä minnets relation till nationalism. Konstverken berör frågor kring utplåning och tillhörighet där det personliga möter kollektivets ärvda erfarenheter och trauman. Dominikas verk befinner sig i utkanten av det bekanta och gemensamma, pendlar mellan våld och stillhet, hem och flykt.

Maya Strandbergs skulpturer i lera kan associeras till uppgrävda artefakter eller naturformationer, förstenade och besjälade. I hennes ateljé pågår alltid flera parallella processer samtidigt. Skulpturerna förefaller vara egna gestalter. De befinner sig i olika stadier av ett kretslopp, som ibland behöver vila, brytas ned, torka ut eller byggas upp. Genom ett intuitivt arbete med leran växer formerna långsamt fram. Denna ömsesidiga samverkan mellan händernas arbete och materialens karaktär antyder en egen vilja hos objekten, som om de själva sökte sin slutliga form, men i sin otillräcklighet misslyckats med att nå idealbilden. Maya Strandberg söker, genom att ringla, fläta och foga samman leror, sin egen kroppsliga och själsliga förankring i världen. Hennes arbete berör ämnen som förlust, död och sorg, men också kraft och mod. Alltid med en stark längtan efter att komma nära världen.

Lina Sofia Lundin använder sig av färgning och odling av färgväxter som metod i sina konstnärliga arbeten. Genom sin praktik utforskar hon betydelsen och konsekvenserna av att vara en del av ett kretslopp, som konsumenter i en värld av massproduktion, men kanske framför allt som människor i relation till varandra och vår omgivning. Lina Sofia Lundin låter platsen lämna avtryck och styra förutsättningarna. För utställningen Jordkrets har Lina Sofia Lundin placerat ett verk utomhus. I verket pågår en färgningsprocess som sker då väder, tid och omgivning möter hennes garvade linnetyger och rostiga armeringsjärn. Genom sin konst uppmärksammar Lina Sofia Lundin hur vi både påverkar och påverkas av vår omvärld, lokalt och globalt.


Artipelag
Porslinsmuseet
Moderna Museet

Waldemarsudde
Thielska Galleriet
Fotografiska


<<<<Tillbaka