Moderna Museet

Moderna museets samling


Giacometti

Kommande utställning 10 oktober 2020 – 17 januari 2021


Ansikte mot ansikte

Alberto Giacometti gick sin egen väg inom den europeiska modernismen, ständigt på jakt efter ett nytt bildspråk för skulpturen som ”verklighetens dubbelgångare”. I utställningen ”Giacometti – Ansikte mot ansikte” möter du skulptur och måleri och följer utvecklingen i Giacomettis konst, från postkubism och surrealism till efterkrigstidens realism. 

Alberto Giacometti (1901–1966) anlände tjugoett år gammal till Paris för att studera skulptur på Académie de la Grande Chaumière. Tidigt tog han del av det intellektuella livet i staden, som före andra världskriget samlade konstnärer och författare från hela världen. Särskilt utbytet med de tre författarna Georges Bataille, Jean Genet och Samuel Beckett gjorde stort intryck på Giacometti. Den här utställningen undersöker hur mötet med Becketts irrationella, klaustrofobiska världar, Batailles våldsamma motstånd mot stelbenta konventioner och Genets vördnadsfulla skildringar av samhällets skuggsida, lämnade spår i Giacomettis konstnärskap.


Artipelag
Gustavsbergs Konsthall
Porslinsmuseet

Waldemarsudde
Thielska Galleriet
Fotografiska


<<<<Tillbaka