Waldemarsudde


John Bauer

5 september 2020 – 24 januari 2021

Magisk, besjälad natur med djupa, mystiska skogar och naturväsen som troll, älvor och Näcken lyfts fram i denna utställning där måleri, grafik och skulptur från sekelskiftet 1900 interagerar med fotografi, videoverk och skulptur av samtida konstnärer. Ett centralt konstnärskap i utställningen är John Bauer som med sina sagoillustrationer för Bland tomtar och troll har haft en djup påverkan på föreställningar om naturens mystik och magiska krafter. 

I den nordiska konsten från åren kring sekelskiftet 1900 utgör magisk och besjälad natur en återkommande tematik. Djupa skogar med granar och tallar i suggestivt skymningsljus, dimhöljda ängar och brusande forsar, kom i flera verk från denna tid att befolkas av olika naturväsen såsom troll, älvor och Näcken. Intresset för den nordiska folktron och mytologin bland bildkonstnärer, sammanföll i tid med nationella strömningar, inflytanden från symbolismens tankevärld och ett uppsving för nedtecknade sägner och illustrerad sagolitteratur. I vår tid lever fascinationen för den nordiska folktron och en magisk natur vidare inom samtidskonst, litteratur, musik, film och populärkultur.


Kommande utställningar


Karl Dunér

14 november 2020 –28 februari 2021

Mekaniska dockor Foto: Lars Engelhardt

I mitten av november öppnar en utställning med konstnären och regissören Karl Dunér. Presentationen innehåller mekaniska dockor, skulptur och film. Dockorna styr sig själva och samspelar med varandra.  Tekniken bygger på ett möte mellan den japanska Bunraku-traditionen och samtida elektronik. Varje docka har sin egen andning och sina egna rörelser. Och liksom med de andra mekaniska skulpturerna i utställningen, så kan inget skeende upprepas i denna spännande och nydanande utställning.


Platsens själ – Prins Eugen och landskapet

14 november 2020 – 28 februari 2021

Prins Eugen, Från balkongen, Waldemarsudde, 1903.

Höstens samlingspresentation fokuserar på prins Eugen (1865-1947) som landskapsmålare. Med sina suggestiva och stämningsfulla skildringar av den svenska naturen hörde Eugen till de ledande landskapsmålarna vid sekelskiftet 1900. I utställningen visas kända målningar, såsom Molnet och Det gamla slottet, men även mindre kända verk ur museets rika samlingar som sällan visas publikt.

Prins Eugens landskapsmåleri handlar om ett ständigt utforskande av platsens själ och dess stämningar. Samtidigt blir naturen en projektionsyta för konstnärens inre stämningar och känslolägen. Det finns platser som har haft stor betydelse för Eugens liv och konstnärskap, exempelvis Paris och Florens, dit Eugen åkte på längre studieresor, det norska Valdres samt Tyresö utanför Stockholm där han tillbringade många somrar. Inte minst Waldemarsudde blev en stor inspirationskälla.

Utställningen är upplagd som en resa, som för besökarna till dessa platser, genom prins Eugens måleri.


Artipelag
Gustavsbergs Konsthall
Porslinsmuseet
Moderna Museet

Thielska Galleriet
Fotografiska


<<<<Tillbaka