Aktuellt

Höstprogram 2018 Gustavsbergs Konsthall

Utställningen Dödligt Material är en grupputställning med sju unga textilkonstnärer. Medverkande konstnärer: Annie Johansson, Anna Ting Möller, Vega Määttä Siltberg, Sofie Rykowski, Ellen Dynebrink, Erik Öberg och Anna Sollevi. Curator: Evelina Hedin.

Utställningen pågår till 6 januari 2019


Årsavgift

”Rabatt på årsavgiften för samboende.
Konstföreningen inför i år en ny form av medlemskap. Det innebär att två personer som bor i samma hushåll betalar totalt 500:- kronor i medlemsavgift.
Enskild medlem betalar 375:- kronor. PlusGiro: 47 52 36-6


 GDPR    Till Gustavsbergs Konstförenings medlemmar angående GDPR

Den nya dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation) träder i kraft den 25 maj 2018. Det innebär att kraven skärps på hur organisationer, även små föreningar som Gustavsbergs Konstförening, får behandla personuppgifter. Vi vill därför precisera att konstföreningen endast registrerar och sparar följande personuppgifter om våra medlemmar: Namn, telefonnummer, postadress och e-postadress.

Uppgifterna i medlemsregistret lagras elektroniskt hos den styrelseledamot som ansvarar för medlemsregistret och används därutöver endast i förbindelse med utskick av relevant medlemsinformation, såsom höst- och vårprogram med inbjudan till aktiviteter och liknande, samt till utskick av och eventuella påminnelser om medlemsavgifter. Vi delar aldrig dina personuppgifter med tredje part och föreningen raderar personuppgifterna när medlemskap upphör.
/Styrelsen
Gustavsbergs konstförening


Har vi rätt epostadress till dig?

Skicka ett mejl till Åke Andreasson, medlemsansvarig, om du är osäker:
akan@live.se