Aktuellt 2021


Hej alla vänner i Konstförening.

Vår tillvaro präglas fortfarande av inställda aktiviteter, social distans och väntan på ett efterlängtat vaccin.
Vi räknar med att hålla vårt årsmöte någon gång under hösten. Om det blir i fysisk eller digital form är ännu svårt att bedöma. Vi hoppas förstås att det ska gå att träffas eftersom vi har en hel del att avhandla förutom de sedvanliga årsmöteshandlingarna, nämligen vårt 75- års jubileum, två stipendiater och en årsgåva. Vi återkommer med mer info om detta senare.
Även om vi inte har haft några aktiviteter under ett år nu så har vi ändå utgifter som måste betalas, så därför ber vi er att betala årsavgiften så snart ni kan, 375kr/person eller 500kr för sammanboende, till plusgiro 47 52 36-6. Glöm inte att ange ditt namn.
Vi kommer inte att erbjuda några organiserade aktiviteter i vår p g a den ännu höga smittspridningen. Nedan finner ni några exempel på aktiviteter som ni kan göra på egen hand.


Se tips på aktiviteter

Här följer några tips på aktiviteter under hösten. Tänk på att restriktionerna för antalet som samtidigt får vistas i en lokal kvarstår tills vidare. Håll dig därför underrättad om vad som gäller vid tillfället för besöket

Se tips 2021

Förutom ovanstående finns olika kultur- och naturpromenader på Värmdö kommuns hemsida


Vår tillvaro präglas fortfarande av inställda aktiviteter, social distans och väntan på ett efterlängtat vaccin. ’Även om vi inte har haft några aktiviteter under ett år nu så har vi ändå utgifter som måste betalas, så därför ber vi er att betala årsavgiften så snart ni kan, 375kr/person eller 500kr för sammanboende, till plusgiro 47 52 36-6. Glöm inte att angditt nam

Medlemslotteriet 2020

Protokoll från föreningsstämma per capsulam i Gustavsbergs Konstförening
Verksamhetsberättelse 2019
Balans och resultaträkning
Revisionsberättelse
Dagordning
Budget
Presentation av föreslagen till ny styrelsemedlem


Gustavsbergs porslinsmuseum
Gustavsbergs Porslinsmuseum är en skattkammare av porslin och keramik i alla former. Här sitter historien i väggarna. I de gamla fabrikskvarteren ekar ännu namn som Wilhelm Kåge, Stig Lindberg och Lisa Larsson och här har Karin Björquists Nobelservis sitt ursprung.

Gustavsbergs Porslinsmuseum öppnar för besökare den 9 april


Till Konstförenings medlemmar angående
GDPR


Har vi rätt epostadress till dig?
Skicka ett mejl till Åke Andreasson, medlemsansvarig, om du är osäker:
akan@live.se