Aktuellt


Ung konst

Anmälan och info: Katarina Törnvall
070 551 35 75
katarina@mjobring.com
eller Tom Nyström

070 467 37 09
nystomtom@gmail.com
Anmälan måste ske senast den 1 november – inlämning lördag den
16 november.Utställning: Jan Håfström – Den vita bussen
Lördagen den 19 oktober öppnar Den vita bussen med verk av konstnären Jan Håfström, född 1937. I målningssviten återvänder Håfström till upplevelser från barndomen under andra världskriget och minnen av de hjälpinsatser som organiserades av den svenske diplomaten Folke Bernadotte.Utställningen genomförs i vår Artbox och pågår i ett första skede fram till och med den 24 november.

Gustavsbergs Konstförening 9/3 2019
Vinster i medlemslotteriet 2018
Vinnare i medlemslotteriet 2018
Årsgåva 2018: Brickorna är framtagna av Livstycket

 

Årsavgift

”Rabatt på årsavgiften för samboende.
Konstföreningen inför i år en ny form av medlemskap. Det innebär att två personer som bor i samma hushåll betalar totalt 500:- kronor i medlemsavgift.
Enskild medlem betalar 375:- kronor. PlusGiro: 47 52 36-6


 GDPR    Till Gustavsbergs Konstförenings medlemmar angående GDPR

Den nya dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation) träder i kraft den 25 maj 2018. Det innebär att kraven skärps på hur organisationer, även små föreningar som Gustavsbergs Konstförening, får behandla personuppgifter. Vi vill därför precisera att konstföreningen endast registrerar och sparar följande personuppgifter om våra medlemmar: Namn, telefonnummer, postadress och e-postadress.

Uppgifterna i medlemsregistret lagras elektroniskt hos den styrelseledamot som ansvarar för medlemsregistret och används därutöver endast i förbindelse med utskick av relevant medlemsinformation, såsom höst- och vårprogram med inbjudan till aktiviteter och liknande, samt till utskick av och eventuella påminnelser om medlemsavgifter. Vi delar aldrig dina personuppgifter med tredje part och föreningen raderar personuppgifterna när medlemskap upphör.
/Styrelsen
Gustavsbergs konstförening


Har vi rätt epostadress till dig?
Skicka ett mejl till Åke Andreasson, medlemsansvarig, om du är osäker:

akan@live.se