Aktuellt


Memorial

En av våra styrelsemedlemmar, Margaretha Grundberg har lämnat oss i stor sorg och saknad.
Margaretha har varit en av våra trognaste medlemmar och engagerad i styrelsen under många år.
Vi i styrelsen är otroligt tacksamma för det intresse och engagemang som Margaretha har lagt ner i sitt arbete inom Gustavsbergs Konstförening.
Tack Margaretha för vad du har betytt för oss alla.
Styrelsen

Gustavsbergs Konstförening 9/3 2019
Vinster i medlemslotteriet 2018
Vinnare i medlemslotteriet 2018
Årsgovor 2018: Brickor är framtagna av Livstycket

 

Gustavsbergs Konstförening hösten-19 PDF


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


Årsavgift

”Rabatt på årsavgiften för samboende.
Konstföreningen inför i år en ny form av medlemskap. Det innebär att två personer som bor i samma hushåll betalar totalt 500:- kronor i medlemsavgift.
Enskild medlem betalar 375:- kronor. PlusGiro: 47 52 36-6


 GDPR    Till Gustavsbergs Konstförenings medlemmar angående GDPR

Den nya dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation) träder i kraft den 25 maj 2018. Det innebär att kraven skärps på hur organisationer, även små föreningar som Gustavsbergs Konstförening, får behandla personuppgifter. Vi vill därför precisera att konstföreningen endast registrerar och sparar följande personuppgifter om våra medlemmar: Namn, telefonnummer, postadress och e-postadress.

Uppgifterna i medlemsregistret lagras elektroniskt hos den styrelseledamot som ansvarar för medlemsregistret och används därutöver endast i förbindelse med utskick av relevant medlemsinformation, såsom höst- och vårprogram med inbjudan till aktiviteter och liknande, samt till utskick av och eventuella påminnelser om medlemsavgifter. Vi delar aldrig dina personuppgifter med tredje part och föreningen raderar personuppgifterna när medlemskap upphör.
/Styrelsen
Gustavsbergs konstförening


Har vi rätt epostadress till dig?
Skicka ett mejl till Åke Andreasson, medlemsansvarig, om du är osäker:

akan@live.se

Upp på sidan