Aktuellt 2021


Kallelse till Årsmöte
Söndag 17 oktober kl 12:30
på Skeviks Gård


Hej alla vänner i konsten.

Nu närmar sig sommaren med hopp om bättre tider. Smittspridningen är på väg ner, fler och fler börjar bli vaccinerade och lättare restriktioner utlovade. Det har varit ett prövningens år men nu ser vi ljuset i tunneln. Konstföreningen har inte haft några aktiviteter under ett år men till hösten räknar vi med att åter komma igång. Ett programblad är under utformning och kommer att skickas ut i slutet av augusti/ början av september.Vårt uppskjutna årsmöte som i år bl a innehåller en årsgåva samt det ännu ej firade 75-årsjubileumet kommer att äga rum söndagen den 17 oktober på Skeviks Gård, Gustavsberg. Mer info i höstprogrammet. Vi kommer att lägga upp bilder på vinsterna i årets konstlotteri på hemsidan www.gkonst.se innan årsmötet i oktober. Du som ännu ej betalat årsavgiften gör gärna det snarast så att du inte missar årsgåvan och att vara med i lotteriet. 375kr/person eller 500kr/sammanboende till plusgiro 47 52 36-6. Glöm inte ange dit namn. Passa på att besöka Gustavsbergs konsthall en sista gång innan den läggs ner. Utställningen States of Becoming pågår 2021-05-29 – 07-04. Därefter stängs konsthallen för gott. Läs mer om utställningen på www.varmdo.se I Fotoparken i Gustavsberg pågår utställningen Mythic Humanoides av Arvida Byström tom 2021-06-03. Den är väl värd ett besök.En fin sommar önskar vi er alla och hoppas att vi kan ses i höst./Styrelsen i Gustavsbergs Konstförening


Se tips på aktiviteter

Här följer några tips på aktiviteter under hösten. Tänk på att restriktionerna för antalet som samtidigt får vistas i en lokal kvarstår tills vidare. Håll dig därför underrättad om vad som gäller vid tillfället för besöket

Se tips 2021

Förutom ovanstående finns olika kultur- och naturpromenader på Värmdö kommuns hemsida

Vår tillvaro präglas fortfarande av inställda aktiviteter, social distans och väntan på ett efterlängtat vaccin. ’Även om vi inte har haft några aktiviteter under ett år nu så har vi ändå utgifter som måste betalas, så därför ber vi er att betala årsavgiften så snart ni kan, 375kr/person eller 500kr för sammanboende, till plusgiro 47 52 36-6. Glöm inte att angditt na

Protokoll från föreningsstämma per capsulam i Gustavsbergs Konstförening
Verksamhetsberättelse 2019
Balans och resultaträkning
Revisionsberättelse
Dagordning
Budget
Presentation av föreslagen till ny styrelsemedlemTill Konstförenings medlemmar angående
GDPR


Har vi rätt epostadress till dig?
Skicka ett mejl till Åke Andreasson, medlemsansvarig, om du är osäker:
akan@live.se