Styrelse

Ordförande
Margaretha Fernqvist
070-682 22 27

Vice ordförande
Tom Nyström
070-467 37 09

Sekreterare
Jenny Leonardz

Kassör
Björn Blomkvist

Arkivarie
Eva Sonntag

Medlemsregistrator
Birgitta Wallin
070-7722690

Kommunikatör/Webb
Malin Öh

Ledamot
Eva Lindström
Kristina Hjelm
Yvonne Berggren

Alla styrelseledamöter går att kontakta på info@gkonst.se

Kommentarer inaktiverade.