Ung konst

Gustavsbergs Konstförening har sedan 1990-talet arrangerat ett evenemang för ungdomar i Värmdö kommun mellan 13 och 19 år. Evenemanget ordnas i maj vartannat år. 

Ung konst, från början Ungdomarnas Vårsalong, är ett viktigt tillfälle för konstintresserade ungdomar att få delta och visa upp ett eget producerat konstverk, framställt utifrån ett för året bestämt tema. Verken samlas och ställs ut en lördag i maj. En jury väljer ut tre vinnande konstverk, som belönas med ett pris, samt ytterligare tre som får ett hedersomnämnande. 

Syftet är att bredda och fördjupa konstintresset bland ungdomar i Värmdö kommun. Detta går i linje med de från början fastställda stadgarna för Gustavsbergs Konstförening – ”Föreningen har till uppgift att sammanföra i Värmdö kommun bosatta personer som är intresserade av konst”.

Kommentarer inaktiverade.