Bli medlem

Medlemskap innebär möjligheten att delta i föreningens programverksamhet, exempelvis ateljébesök, guidade visningar av intressanta utställningar, föredrag och andra konstevenemang.
Vartannat år får medlemmarna en konstgåva, ett grafiskt blad eller ett konstobjekt som skapats speciellt för konstföreningens medlemmar. Föreningen samarbetar endast med etablerade och professionella konstnärer. Varje år deltar medlemmarna i flera konstlotterier med intressanta vinster.

Gustavsbergs konstförening har funnits i 80 år, vilket innebär att en stor mängd konst har tillkommit på föreningens initiativ. I vårt arkiv finns överupplagor av många tidigare års konstverk. Dessa får köpas av medlemmar till rabatterat pris. Under fliken Årsgåvor så finns årsgåvor från 1958 till i dag presenterade. Finns det ett pris angivet så finns verket att köpa.

Årsavgift

Årsavgiften är 375 kronor.
Möjlighet finns också att välja avgift för samboende, 500 kronor. Det innebär att bägge är fullvärdiga medlemmar men får bara en (1) årsgåva. Vill man ha varsin årsgåva måste båda betala fullt medlemskap.

För mer info och anmälan kontakta:
Susanne Isborn Gustavsson på 070-653 81 54 eller  info@gkonst.se

Betalning
Plusgiro: 47 52 36-6, Swish: 123 428 77 93

Kommentarer inaktiverade.