Bli medlem

Du får en värdefull konstgåva varje eller vart annat år, i regel i form av ett grafiskt blad eller ett konstföremål som tagits fram speciellt för konstföreningens medlemmar. Föreningen anlitar endast välkända konstnärer. Du deltar också varje år i ett konstlotteri med ca 25-30 vinster. Antalet medlemmar i föreningen är maximalt 300, så du har en god chans att vinna på lotteriet.

Tidigare konstblad som föreningen har givit ut får köpas av medlemmar till rabatterat pris. Du får kallelser till föreningens arrangemang och du bidrar till att sprida konstupplevelser i vårt samhälle.

 Årsavgift

Rabatt på årsavgiften för samboende.
Konstföreningen inför i år en ny form av medlemskap. Det innebär att två personer som bor i samma hushåll betalar totalt 500:- kronor i medlemsavgift.
Enskild medlem betalar 375:- kronor.
För mer info och anmälan kontakta: Åke Andreasson 070 732 03 45 eller
akan@live.se

Föreningens PlusGiro47 52 36-6