1958

Lars Norrman ”Portugisisk kvarn”

Mått: 41×50

<<<<Tillbaka till första sidan    1959>>>>

Lars Norrman var en svensk bildkonstnär född i Helsingborg. Redan som mycket ung gick han till sjöss och under de många och ofta långa resorna målades små marina pannåer. Norrman kom sedan att gå i Otte Skölds målarskola för att under 1930-talet måla i Paris för ingen mindre än Fernand Léger. Légers formspråk influerade starkt och gör sig gällande i nästan alla hans verk tillkomna efter denna period. Norrman är både en flitig utställare och resenär. Han gör bl a studieresor till Grönland, dåvarande Sovjetunionen, Senegal, Bulgarien etc. Konstverken från dessa resor kännetecknas av stort etnografiskt intresse. Lars Norrman arbetar vidare på sitt realisttema och riktar under 1940-talet in sig på att i måleri gestalta kirurgiska ingrepp. I dessa målningar strävar han efter att vara så realistisk och ”medicinskt korrekt” som möjligt. Han är också känd för att genom måleriet dokumenterat svenska arbetsplatser och svenskt arbetsliv. Lars Norrman finns representerad på Nationalmuseum, Arkivet för dekorativ konst i Lund, museerna i Helsingborg, Gävle och Örebro samt på Svenska Institutet i Paris.
Lars Norrman, född 13 november 1915 i Helsingborgs stadsförsamling, Skåne, död 25 augusti 1979 i S:t Johannes församling, Stockholm.

Text: Bukowski

Kommentarer inaktiverade.