Budget 2019


Budget PDF

Bidrag8500145009500lokal och mingel
Årsmöte130001764913000ca 75 á 185 kr
Övriga intäkter5207271000 
Summa intäkter116020122201130500 
     
Kostnader    
Annonser, marknadsföring, tryck50001072014500 tryck vår o höst program
Adm omkostnader1000071826000porto 11 *400, hemsidan, Nordea, FortNox, bildupphovsrätt 
Medlemskap i andra föreningar752075206500SAK 450,  Grafisk konst 2200, Våga Se 680, Visit Värmdö 300, Kulturarskortet 1750, Sv Konstföreningar 800, Konstperspektiv 720 (uppdatera avgifterna)
Kostnader möten002000 
Inköp aktiviteter150001177222000Ska balansera försäljning, dock påslag med 3 000 kr
Inköp konst485004980050000Årsgåva 45.000 kr per år
Försäkring300028883000 
Lokakkostnader900085396500ca 750 kr månaden
Övriga kostnader100018702000 
Årsmöte170001584818000Lokal + mat. Ska balansera med intäkterna, dock subvention med 4 000 kr
Summa kostnader116020116139130500 
     
     
Resultat060620 

Protokoll från föreningsstämma per capsulam i Gustavsbergs Konstförening
Verksamhetsberättelse 2019
Balans och resultaträkning
Revisionsberättelse
Dagordning
Presentation av föreslagen till ny styrelsemedlem


<<<<Tillbaka

Kommentarer inaktiverade.