Dagordning

för årsmöte i Gustavsbergs konstförening
2020-10-14

Dagordning PDF


Styrelsens förslag/Valberedningens förslag

 1. Val av ordförande   Margaretha Fernqvist
 2. Val av sekreterare Kjell Bergqvist      
 3. Val av två justerare  Gunnel Hansson, Karin Nilsson
 4. Godkännande av kallelse   OK
 5. Styrelsens årsberättelse     OK
 6. Revisorernas berättelse   OK
 7. Fastställande av resultat OK
 8. och balansräkning       OK
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen  Ja
 10. Beslut om årsavgift   oförändrat: 375 kr, 500 kr/par
 11. Fastställande av budget OK
 12. Val av ordförande   Margaretha Fernqvist            
 13. Val av styrelseledamöter
  Omval 2 år
  Åke Andreasson
  Tom Nyström
  Malin ÖhNyval                                  

Nyval:     Eva Lindström (se presentation på hemsidan)                         

Kvar 1 år                                 
Peter Asshoff
Kjell Bergström
Madeleine Ferm
Inger Krarup
Katarina Törnvall

13. Val av revisorer    Marianne Preissler, Ulla Broman
14. Val av revisorssuppleant  Per Bäckman
15. Konstfonden         Bordlägges
16. Val av valberedning       Rolf Pamnert, Agneta B Tillberg, 
Åsa Ninasdotter

Meddela Kjell Bergström, email: kjelle.buster@gmail.com eller tel: 072-31896 24 om du bifaller styrelsens förslag eller ej. Om inte, ange ditt förslag eller synpunkt.

Svara senast den 18 oktober 2020.


Protokoll från föreningsstämma per capsulam i Gustavsbergs Konstförening
Verksamhetsberättelse 2019
Balans och resultaträkning
Revisionsberättelse
Budget
Presentation av föreslagen till ny styrelsemedlem


<<<<Tillbaka

Kommentarer inaktiverade.