Sigrid Hjertén 1885 – 1948

En av den svenska expressionismens stjärnor.

Genom Ing-Marie Erikssons personliga sätt delges Sigrid Hjertén livshistoria och konstnärskap.

Sigrid Hjertén var under 26 år gift med Isaac Grunewald och de studerade båda vid Matisses akademi i Paris under 1910-talet där Sigrid Hjertén ansågs vara en av de mest begåvade eleverna som bäst tog till sig Matisses lärdomar.

Tid:             Onsdagen den 10 april 18.00
Plats:          Hemmestaskolans matsal
Kostnad:    Medlem 150 kronor icke medlem 200 kronor
Anmälan:  Till Kristina Hjelm tel. 070 535 41 49 eller mail till u.kristina.hjelm@live.se senast onsdag 3 april.
Betalning: Swish till konto 070 535 41 49 skriv dit namn samt Hjertén som meddelande. Observera att du är anmäld först när betalning inbetalats.

Kommentarer inaktiverade.